Projektlederuddannelse

En projektlederuddannelse hos Zephyr Consulting fokuserer på både de bløde og hårde aspekter af projektledelse.
Uddannelsen tilpasses den virkelighed, som projektlederen er en del af, og er grundlæggende ikke begrænset af projektstandarder, men derimod baseret på ”best practice” inden for projektledelse.

Derfor bør du vælge en projektlederuddannelse ved Zephyr Consulting:
 • Vi tager selv den medicin vi ordinerer, fordi vi ved, at den virker.
 • Kan skabe sig et overblik, som er nødvendigt for at prioritere indsatser, optimere anvendelsen af ressourcer samt bevare overblikket over fremdrift, kvalitet, trivsel og sikkerhed.
 • Kan prioritere sine indsatser, som vist på figuren til højre samt video.

 
 

En skræddersyet projektlederuddannelse

I udgangspunktet arbejder vi ikke med standard-projektlederuddannelser som Prince 2, IPMA m.v., men tilpasser form og indhold til den virkelighed, projektlederen skal være en del af.

Det er især kultur, projektmodenhed samt mindset, som kan have afgørende indflydelse på, om projekter lykkes eller ej. Derfor prioriterer vi en tæt dialog med den virksomhed/organisation, som vi laver uddannelsen for, og har stort fokus på, at investeringen skal bringe positiv værdi.

Det får du ud af en projektlederuddannelse hos os

På vores projektlederuddannelser får den enkelte deltager konkrete og brugbare værktøjer, som sikrer en effektiv projektledelse og værktøjer, som er enkle at implementere allerede fra dag et.

Værktøjerne sikrer, at deltageren som projektleder:

 • Får en helhedsforståelse for projektarbejdet og de sociale faktorer, der er afgørende for succes
 • Kan skabe sig et overblik, som er nødvendigt for at prioritere indsatser, optimere anvendelsen af ressourcer samt bevare overblikket over fremdrift, kvalitet, trivsel og sikkerhed.
 • Kan prioritere sine indsatser, som vist på figuren til højre samt video.

Rammen for alle vores projektlederuddannelser

Tilgangen til projektlederuddannelsen er en blanding af teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med ”Playful Learning”. Vi anvender ”Playful Learning”, fordi det oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring. Forskning viser, at vi som mennesker lærer bedre, når vi er aktivt involverede og samtidig udfordres i anvendelsen af den nye viden.

Rammen for vores projektlederuddannelser er:

 • Fundament for projektet (Succeskriterier, roller & ansvar, projektplanlægning & risici)
 • Lederrollen (Selvledelse & Teamledelse)
 • Kommunikation (Præsentationer, feedback, møder & rapportering)
 • Eksekvering (Prioritering & fokus)
 • Personlig effektivitet
 • Afslutning & overlevering
 • Værktøjer til at drive innovation og læring i et projektmiljø
 • Eksamen (format aftales med den enkelte kunde)
  • Online multiple choice-test med feedback-rapport
  • Eksamensprojekt baseret på egen case og individuel feedback.

Galleri

Projektlederuddannelse forløb

Group of business people having a meeting at office

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad I ønsker at opnå, når vi engang er færdige. Herunder drøftelser af, hvad I ser som effektiv projektledelse, virksomhedens kultur, og hvordan I arbejder med projekter i dag (projektmodeller og projektmodenhed m.m.).

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, som er investeringen værd, og som kan mærkes, også efter vi er færdige med opgaven. Hvis ikke det lærte efterfølgende omsættes i virksomheden, er det spildte ressourcer for alle. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (moduler, forberedelse og eksamen)
 • Opfølgning samt feedback (normalt laver vi opfølgning efter hver seance og midt i forløbet).
Business quality service customer feedback, rating and survey keys with smiling face symbol and icon on computer keyboard.

3. Evaluering af projektlederuddannelsen

Alle forløb afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (vi måler altid før og efter)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for følgegruppe/ledelse.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde sig foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.

Book et uforpligtende møde

Kontakt os for et uforpligtende møde om hvordan vi kan hjælpe med at I kan blive bedre til at lede og drive projekter.